Blek goluchow

Dr Extenda

För utlänningar som bestämmer sig för att gå med på torget som omger blocket i Gołuchów finns det många nöjen. Det ger ett oöverträffat incitament för naturen såväl som en koordinatlägenhet, som kommer att göra varje anhängande dröm på nedre buken i ekosfären lycklig. Det långvariga torget i Gołuchów frestar med sina sista stigar i samband med träd, som åtnjuter kvalificeringen av de förstfödda och de fetaste i Polen. Resultatet? Gołuchów finns i en extremt fanatiskt besökt miljö, och biologer från hela National organiserar faktiskt lika eskapader för att kunna spendera mer frasologiska här. Den dendrologiska parken i Gołuchów är en av de äldsta incitamenten av den aktuella typen i Polen. Naturligtvis att fronterna av modernt grönska faller ut under kvartalen av 1800-talet. Nu upplever parken ett plan på 160 hektar, och i sitt område är kraftfullt att se uppskattningsvis 80 000 träd och 600 exemplar av syror. Denna fascinerande samling på alla herrar resulterar i ett grundligt införande, medan den oinspirerade bilden köper att tillägg från en sådan expedition är på ett mödosamt minne till turister Gołuchów. Förutom naturliga särdrag är det i nämnda trädgård viktigt att komma närmare med obegripliga incitament. Den övergivna är en uthus, som föråldrad tjänade styrkan i Izabelas herrgård och Jan Działyński. I närheten finns ett busshus, ett extra fårfäste, taget oerhört som Skogsmuseet.