Den basta elfordelaren

Individer och företag tar eller lagrar ämnen som kan ses som att skapa en explosiv atmosfär med luft. Dessa kommer särskilt att vara ämnen såsom gaser, vätskor och fasta ämnen med hög grad av sönderdelning, exempelvis kolstoft, trästoft etc.

I sådana former är arbetsgivare skyldiga att utföra en explosionsriskbedömning och en explosionsriskbedömning. I synnerhet bör det specificeras för interiörer och platser där de största explosionsriskerna uppstår. Explosionsfarazonerna måste dessutom vara nödvändiga i utrymmen och yttre rum. Och han ber arbetsgivare att förbereda grafisk dokumentation, vilken kommer att bedömas och dessutom ange faktorer som kan initiera tändning.

Bedömning av explosionsrisker & nbsp; måste göras på grundval av kraven i förordningen av ministern för ekonomi av den 8 juli 2010. Den minimikrav, förtroende och säkerhet på arbetsplatsen i samband med möjligheten att möta vikten av arbetet i en explosiv atmosfär (Journal of Laws nr 138, punkt 2010. 931.

Som en del av explosionsriskbedömningen utförs objektets egenskaper. Det anges på storlek, antal våningar, rum, tekniska linjer etc. De faktorer som kan leda till brand eller explosion kontrolleras. Det antas sätt och medel som möjliggör minskning och eliminering av brand- och explosionsrisker. Det anges vilken grupp av brännbara ämnen som kan bli källa till en potentiell explosion. Nya lösningar införs för att minimera risken för explosion.