Ett naturligt avdragsskattebelopp

Varje skattebetalare som utför försäljning till finansiella personer är tvungen att registrera omsättning med hjälp av ett kassaregister. Det är en möjlighet att göra lämpliga bosättningar med skattekontor. Detta beror på lagen och är grundläggande.

Vad sägs om misslyckandet av ett skattekassregister?

Det är värt att i sådana former arrangeras i så kallade reservkassa. Hennes egendom är inte ett lagligt krav, dvs i varje förvaltares vinst tänker hon i förväg på en sådan lösning. Idealiskt samlas det i en rad olika nödsituationer som vill reparera rätt utrustning. Faktum är att mervärdesskapslagen tydligt anger att om det inte går att skapa ett handelsregister med hjälp av en reservfond, borde skattebetalaren sluta sälja. Reservkontoret kan spara den onödiga och oförutsägbara nedetiden i rollen. Det är värt att komma ihåg att villighet av egendom från kassakontot ska rapporteras till skattemyndigheten, med angivande av utrustningens fel och utbyte av information om ersättningsmjölken.

Tyvärr, när mycket har lagts till, förklarar bristen på ett kassaregister, inklusive reservbeloppet, att man behöver sluta sälja. Då kan du inte slutföra försäljningen, och sådan prestation är olaglig och kan bestå av konsekvenser i form av höga ekonomiska bördor. Återkommer inte om den situation som köparen kommer att begära kvittot på grund av honom.

Därför är det hur lätt informera om akut reparation tjänste Cash & nbsp; POSnet skatte skrivare och även skattemyndigheterna i hålet i skapandet av register över inköpsstadiet reparation av utrustning, och, förmodligen om sårbarhet kunder i försäljningen.

Endast när det gäller en online-auktion behöver entreprenören inte sluta vårt arbete, men det måste uppfylla flera villkor. Det är viktigt att ange exakt vilken produkt betalningen godkändes. betalning måste uppfyllas via Internet eller post. I så fall är säljaren - skattebetalare privilegierad att sätta in en momsfaktura.