Frislappande fran registreringskassan

Var och en av de skattebetalare som är skyldiga att registrera materialförsäljningen medan hjälp med hjälp av ett kassaregister är fullständigt medveten om i vilken utsträckning detaljerade krav på användningen av de aktuella anordningarna måste utföras. Drycken från sådana förhållanden är det exakta genomförandet av periodisk teknisk kontroll av kassaregistret. Vad handlar det om och när ska det byggas? Vad är skattekassan och den tekniska granskningen? Om denna pod.

https://natura-l.eu/se/ NaturalisanNaturalisan - Frigör dig från obehag i rörelse på grund av det naturliga komplexet av 27 örter!

Enligt mervärdesskapslagen måste kassaregister vara föremål för periodiska tekniska inspektioner. Efter detta datum har detta villkor utökats. En sådan granskning genomförs genom god service. Före 1 december 2008 genomfördes tekniska inspektioner av kassaregister fram till en årlig tidsfrist. Till följd av gällande rättsakter bör kassaregister vara förenliga med en teknisk inspektion vartannat år från skattemässig behandling eller från den senaste översynen. När en skattskyldig inte lyckas följa sådan säkerhet, kan han bli föremål för sanktioner. Jag talar här bland annat om bötesbeloppet för skattebrott, eftersom frågan om att inte kassaregistret utsätts för den periodiska översynen behandlas som en felaktig bokföring. Denna motivering följer av artikel 61 § 3 i strafflagen.En fråga förefaller vara i vem händer tänker på att göra en sådan granskning? Självklart är att titta på perioden i det senare fallet till skattebetalaren, och inte till webbplatsen. Novitus Delio kassaregistrets ägare ska anmäla tjänsten om ett sådant behov vid sammanslagningsdatumet för granskningen. I tur och ordning, biljettkontor tjänsteman, i enlighet med § 31 para. 4 i förordningen i kassaregistret ska utföra en obligatorisk teknisk kontroll av kassan inom 5 dagar från anmälan.Skattebetalaren bör också ta hand om det faktum att det inte går att träffa tidsfristen för det obligatoriska kassabrevsöversynen resulterar i att skattenedsättningen måste återställas från inköpsnivån. Skattebetalare omfattas av sådana påföljder, som inom tre år från dagen för registrering av försäljningen av varor / tjänster inte tog kassakontot för teknisk jämförelse av den rätta tjänsten inom den aktuella tidsfristen.Sammanfattningsvis är det värt att påminna om att endast användaren är ansvarig för att hålla datumet för granskningen.