Hoja nagon annans barn

https://fast-burn-ex.eu/se/

ATEX-direktivet är ett material vars primära ände är skyddet av zoner som är utsatta för explosion. Detta direktiv stiger till den totala utrustning och skyddssystem som naturligt eller lågt kan orsaka för explosionen av metan eller kolstoft. Denna princip har en speciell plats som bevis för gruvor där det är en mycket hög explosionsrisk.

Detta faktum betyder atex-kraven i avdelningen för de aktuella enheterna. Det bör dock noteras att dessa är allmänna behov som kan utökas med andra material. Man bör dock komma ihåg att kraven som är relevanta för någon behandling inte kan skilja sig från rådgivningen.Drycker från atex-kraven omfattar behovet att kontrollera och märka enheten eller skyddssystemet när det gäller överensstämmelse med säkerhetskraven. Så här fungerar anmälningsorganet, och all utrustning ska vara inredd i en CE-rörelse, som borde vara öppen för allt. CE-märkningen är avsedd att påverka användarskydd, hälsoskydd och miljöskydd.Dessutom ska rätter och skyddssystem vara utrustade med ex märkning - det vill säga en särskild märkning av explosionsskydd.Båda enheterna när och skyddssystem som kommer att fungera / lokaliseras i områden som hotas av metan eller kolstoftexplosion bör orsakas i enlighet med teknisk tanke. De är byggda på analysplattformen om eventuella fel under arbetet. På samma sätt måste man göra både sidan och komponenterna.Apparater, skyddssystem, delar, underenheter bör köras från sådana produkter som de inte kan hjälpa till med tändning. Detta innebär att de inte kan vara brandfarliga och kan inte falla i ett kemiskt svar med explosivt innehåll. Det kallas att ingen lösning kan påverka explosionsskyddet negativt. De vill vara säkra på korrosion, användning, el, mekanisk styrka och temperatureffekter.ATEX-direktivet har för det första skyddet av ökande och människors hälsa.