Kemiska farozoner

På grund av att andra säkerhetsbestämmelser gällde i EU-regionerna, beslutades det att harmonisera förordningarna. ATEX-krav har införts, vilka hänvisas till vid explosionsfarliga atmosfärer och anordningar för service i samtida områden. Slutet av dessa variationer är en stor riskminskning eller hela eliminering, vilket är relaterat till användningen av material i ytor där explosionen kan vara hotad, dvs EX-zoner.

EX-kraven, eller mer exakt direktivet, definierar de krav som en viss produkt måste utföra för en viss produkt i explosionsfarlig atmosfär. Huvudmålet med kroppen är att harmonisera överensstämmelseförfarandena för skyddsverktyg och stilar i dessa hotade zoner och för att garantera sin enkla rörelse inom EU.Denna information omfattar alla elektriska och icke-elektriska rätter och skyddsmetoder som kommer att behandlas i explosionsfarliga områden. ATEX-krav gäller även för säkerhets-, hanterings- och förbättringsanordningar som kommer att behandlas utanför explosionsfarliga atmosfärer. De behöver inte vara oberoende funktioner, men de kommer att bidra till säker användning av verktyg och skyddsstilar som kommer att användas där.Direktivet definierar och förmågan att visa att produkten överensstämmer med ATEX-krav. Produkter som uppfyller dessa krav, dvs. harmoniserade standarder med information, måste uppfylla och uppfylla sina väsentliga krav. Användningen av grunderna är inte en nödvändig nödvändighet, bara överensstämmelseförfarandet gör det själv. Poängen här är efterlevnaden av principen skapad av ett företag som arbetar på grundval av en anmälan utfärdad av Europeiska kommissionen. Avvikelser kan uppstå men i framgången för tredje kategori elektriska apparater och icke-elektriska utrustning kategorierna två och tre.Om du behöver dessa undantag, då försäkran om överensstämmelse som i det här exemplet utfärdar tillverkaren av den här enheten utan att en anmäld organisation har medverkat. Uppfattningarna beaktas dock och samma tillverkare kommer att vara skyldig i en sådan situation för att komma in på marknaden för sin produkt.För viktiga krav är det obligatoriskt och viktigt att certifiera elektrisk och icke-elektrisk utrustning, självcertifiering, krav på produktionsanläggningar och fungera på EU-torget.