Lcd mikroskopet

Mikroskopet avser att visa små föremål som fortfarande är osynliga för blotta ögat, eller liknande att observera detaljerna för mindre föremål. I de moderna stadierna är många typer av mikroskop snabbt (akustiska, holografiska, polariserande, stereoskopiska och andra, men det första var det optiska mikroskopet.

Mikroskop av denna modell för utövandet av de studerade föremålen använder dagsljus och för deras skapare erkänner deras son och far - Zachariasz Janssen och Hans Janssen - holländarna. De byggde sitt första mikroskop runt 1590, det gav bara en 10-faldig förstoring och det användes inte från början. Genombrottet i branschen gjordes av Antoni van Leeuwenhoek, han förberedde en annan teknik för slipning och polering av tunna linser, vilket i praktiken resulterade i en 270-faldig förstoring. I den senaste träningen förbättrade holländaren mikroskopet, tack vare vilket han kom till många upptäckter och utvecklingen av biologi. Hans mikroskop skapades annorlunda än de populära från dagens tider. Du kan bara låta dem vara mycket användbara förstoringsglasögon. Leeuwenhoekmikroskopet var gjord av endast linsen själv och objektet som skulle undersökas placerades mitt emot linsen, var placeringen viktig för att organisera med två par. Instrumentet själv hade en längd på 3-4 tum eller ca 7-10 centimeter. Nästa ögonblick i form av mikroskop uppstod när elektroner användes i dem. Det första mikroskopet av denna typ - ett elektronmikroskop - byggdes av Ernst Rusk och Maks Knoll 1931 i Berlin. Kiselrevolutionen baserades på användningen av elektronmikroskop. de säkerställde också observation av de minsta strukturerna av cellulära organeller. Från köen 1982 var den första scanningstunneln och mikroskopet konstruerat. Dess författare var forskare i Zürich som var Gerd Binning och Heinrich Rohrer. Tack vare sådana mikroskop skapas en tredimensionell bild av strukturer som består av specifika atomer. Senare utvecklades många versioner av detta mikroskop vilket möjliggjorde testning av saker i nanometermåttet. Moderna forskare säger att utvecklingen av mikroskopi kommer att initiera utvecklingen av nanoteknologi, som kommer att finna utförande och påverka nästan alla delar av livet.