Personalutbildning pa lordagar och sondagar

Den nya marknaden är föremål för ständiga förändringar, som inte bara producerar andra förslag utan också skapar andra typer av konkurrens, medan ekonomisk kontroll är en enhet som behandlar företagets finansiella prioriteringar. Konkurrenskraftig konkurrens motiverar företagen till nya finansiella observationer och för att minska överdrivna utgifter. & Nbsp; Finansiell kontroll är ett diagnostiskt verktyg för planering, samordning och kontroll av driftskostnader för att styra företagets affärsprocesser. En tydlig vision om verklighet och reaktionshastighet är funktionerna och effektiviteten i förvaltningen, varför företag försöker upprätthålla en rimlig organisation av sin egendom. De behandlingar som är av typen ekonomisk kontroll är bland annat bestämning av efterfrågan på kontanta metoder, lönsamhet för företagsfinansieringstyper, växelkurser och fruktkonton samt ekonomisk likviditet och analys av effektiviteten i kapitalinvesteringar.

Uppgiften att styra ekonomiskt är att ge och behålla bolagets finansiella likviditet, det vill säga bolagets förmåga att uppfylla sina betalningsförpliktelser. Ekonomistyrning i kombination med tre gånger i följd, nämligen: planering, genomförande och kontroll, vilja och kontroll av enskilda uppgifter det gäller aktiviteter Financial Controller och ekonomichef, och genomförandefasen görs av kassören. Controlling är den ekonomiska drivkraften i företaget, där verksamheten manifesteras funktioner i decentralisering, som presenterar en beslutsfattandet chefer sänder medium och enklare nivå, tillsammans med tillhandahållande av feedback på vetskapen om att effekten av sina handlingar på bolagets resultat.