Snabb branning av kalorier ovning

In vitro fertilisering är en metod för att hjälpa reproduktion och symptomatisk behandling av infertilitet. ART (Assisted Reproductive Technologies, eller assisterad reproduktion, innehåller flera olika metoder som överförs på mobilsteget. Det börjar äta vid den punkt där nya behandlingar har misslyckats.

Forskare definierar IVF in vitro fertilization (In Vitro Fertilization. Det är den nuvarande latinska perioden. Forskning kvalificerar sig för två typer. In vivo är övergångar som arbetar i laboratorieförhållanden inuti den levande organismen. In vitro är dessa händelser utanför människokroppen ("på glaset".In vitro fertilisering räknar med införandet av äggceller att befruktas utanför kvinnans kropp. I detta projekt administreras hennes hormoner, som kontrollerar ägglossningsprocessen, och sedan tar hon äggceller och håller dem med spermier (manliga reproduktiva celler. Hela processen genomförs under laboratorieförhållanden. Vid den tidpunkt då den befruktade cellen antas delas, transporteras embryot till kvinnans system så att det kan genomföras (implanteras i livmodern. Om det lyckas - uppstår en graviditet som redan är väldigt mycket ett enkelt system.I IVF-ET (klassisk metod sker befruktning spontant på en extra panna, där ägg och sperma (50-100 tusen ses. De kontaktar varandra i ett 24-timmars system som ger flera embryon. I sista änden skapas förhållanden som är lämpliga för de sista som finns i människokroppen. Denna teknik är extremt vacker och invasiv.Vilka är indikationerna för in vitro fertilisering? Ursprungligen bestämdes denna metod för kvinnor med skadade äggledare. Nu är dessa krav skog och är också en manlig faktor. In vitro fertilisering består vanligen av fyra steg. Därför är hormonstimulering av äggstockarna (i ett projekt för att producera fler ägg, hämta starka och kvinnliga könsceller, befruktning i laboratoriet och implantation av embryot i modergruppen.